تصاویر و مطالب عاشقانه
جدیدترین جملات عاشقانه همراه با عکس

تلخ ميگذرد
اين روزها را ميگويم
که قرار است

از تو
که آرام جان لحظه هايم بوده اي …
براي دلم
يک انسان معمولي بسازم ...

قرار شـد اشکـَنـَـک باشد و سر شکستـَنَـک 
اما اين بازي که تو راه انداختي ... 
سراسر دل شکستنـَـک بود و بس!


به هـــرکـــس مـــي نگـــــرم در شـــکايــت اســت
حــــــيــرانم که لــــذت دنــــيا به کام کيســــــت !!

خدايا !
هرگز کسي را ، به چيزي که قسمتش نيست ، عادت نده ...اينجا جاييست که . . .
عشقبازي نمي کنند با هم . . .
با هم ، با عشق ، بازي ميکنند . . . !به بـــــودن ها ، ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر عــــــادت كـــــن و
به نبـــــودن ها ، زود ...


دلم براي کودکيم تنگ شده
براي روزهايي که باورم ساده بود
همه آدم ها را دوست داشتم
مرگ مادر "کوزت" را باور مي کردم و از زن "تنارديه" کينه به دل مي گرفتم
مادرم که مي رفت به اين فکر بودم مثل مادر "هاچ" گم نشود 
دلم مي خواست "ممُل" را پيدا کنم
از نجاري ها که مي گذشتم گوشه چشمي بدنبال "وروجک" مي گشتم
تمام حسرتم از دنيا،نوشتن با خودکار بود
دلم تنگ شده
شايد يک روز در کوچه بازار فريب دست من ول شد و او رفتميدوني بهشت کجاست ؟
يه فضـايِ چند وجب در چند وجب 
بينِ بازوهايِ کسي که دوسـتش داري .
(حسين پناهي)
يادمان باشد 
امده ايم که با زندگي کردن قيمت پيدا کنيم
نه به هر قيمتي زندگي کنيم....
لبخند كه زد 
توي چال گونه اش افتادم
پاي منطقم شكست ..!
و من 
عاشق شدم ...

برچسب‌ها: عاشقانه, عکس
[gasem][پنجشنبه سی ام خرداد 1392][13:52][]
درباره

این وبلاگ رو با تمام احساساتم تقدیم بـﮧ صاحب چشمانے
مے کنم
کـﮧ آرامش قلب منـﮧ و صداش دلنشین ترین ترانـﮧ واسـﮧ منـﮧ.
از بودنت برام عادتے ساختے که بے تو بودن رو باور ندارم
چـﮧخوب شد کـﮧ بـﮧ دنیا آمدے
و چـﮧخوب تر شد کـﮧ دنیاے
من شدے
همیشـﮧ بدون کـﮧ تا ابد دوستت دارم.


ܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨ

I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U

I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U

I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U


.......♥
...........♥
...............♥
...................♥
.........................♥
............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
...............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
..................♥
.............♥
.....♥
...♥
سایه ها
انگار حرف می زنند
این روزها
سایه من ؛ همدم تنهایی ام شده است

.......♥
...........♥
...............♥
...................♥
.........................♥
............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
...............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
..................♥
.............♥
.....♥
...♥

خــدايا يک مــرگ بدهکــارم و هزار آرزو طلــبکار. . .
خســــته ام. . .
يا طلبــم را بده يا طلــبت را بگير....!!!


حالا که رفته ای
مرد شده ام !
بسته بسته سیگار می کشم
تا تو را دود کنم
در خیال خسته ام !

موضوعات
برچسب ها
نويسندگان
آرشيو مطالب
پيوندهاي وبلاگ
طراحي
ديگر امکانات

دریافت کد موزیک آنلاین

سیب تم

کد متحرک سازی عنوان وبلاگ


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما

>