تصاویر و مطالب عاشقانه
به سادگی رفـت ...
  
  به سادگی رفـت ؛ نــه اینکه دوستم 

نداشت !
   
 نـــــــــه ، فهمید خیییییییلی دوستش

دارم !


برچسب‌ها: عاشقانه
[gasem][دوشنبه هفدهم تیر 1392][1:15][]
درباره

این وبلاگ رو با تمام احساساتم تقدیم بـﮧ صاحب چشمانے
مے کنم
کـﮧ آرامش قلب منـﮧ و صداش دلنشین ترین ترانـﮧ واسـﮧ منـﮧ.
از بودنت برام عادتے ساختے که بے تو بودن رو باور ندارم
چـﮧخوب شد کـﮧ بـﮧ دنیا آمدے
و چـﮧخوب تر شد کـﮧ دنیاے
من شدے
همیشـﮧ بدون کـﮧ تا ابد دوستت دارم.


ܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨ

I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U

I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U

I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U


.......♥
...........♥
...............♥
...................♥
.........................♥
............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
...............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
..................♥
.............♥
.....♥
...♥
سایه ها
انگار حرف می زنند
این روزها
سایه من ؛ همدم تنهایی ام شده است

.......♥
...........♥
...............♥
...................♥
.........................♥
............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
...............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
..................♥
.............♥
.....♥
...♥

خــدايا يک مــرگ بدهکــارم و هزار آرزو طلــبکار. . .
خســــته ام. . .
يا طلبــم را بده يا طلــبت را بگير....!!!


حالا که رفته ای
مرد شده ام !
بسته بسته سیگار می کشم
تا تو را دود کنم
در خیال خسته ام !

موضوعات
برچسب ها
نويسندگان
آرشيو مطالب
پيوندهاي وبلاگ
طراحي
ديگر امکانات

دریافت کد موزیک آنلاین

سیب تم

کد متحرک سازی عنوان وبلاگ


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما

>