تصاویر و مطالب عاشقانه
تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهايي

روزگار اما وفا با ما نداشت                  

        طاقت خوشبختی ما را نداشت

پیش پای عشق ما سنگی گذاشت         

      بی گمان از مرگ ما پروا نداشت

آخر این قصه هجران بود و بس                  

    حسرت ورنج فراوان بود و بس

یار ما را از جدایی غم نبود                      

     در غمش مجنون عاشق کم نبود

بر سر پیمان خود محکم نبود                         

 سهم من از عشق جز ماتم نبود

با من دیوانه پیمان ساده بست                   

    ساده هم آن عهد و پیمان را شکست

بی خبر پیمان یاری را گسست                      

  این خبر ناگاه پشتم را شکست

آن کبوتر عاقبت از بند رست                          

   رفت و با دلداری دیگر عهد بست

با که گویم او که هم خون من است                  

 خصم جان و تشنه ی خون من است

بخت بد بین وصل او قسمت نشد                   

     این گدا مشمول آن رحمت نشد

عاشقان را خوشدلی تقدیر نیست                    

     با چنین یقدیر بد تدبیر نیست

از غمش با دود و دم همدم شدم                     

    باده نوش غصه ی او من شدم

آخر آتش زد دل دیوانه را                                   

  سوخت بی پروا دل پروانه را

عشق من از من گذشتی خوش گذر                    

 بعد از این حتی تو اسمم را نبر

خاطراتم را بیرون کن ز سر                                 

  دیشب از کف رفت فردا را نگر

آخر این یکبار بشنو از من پند                              

   بر منو بر روزگارم دل مبند

عاشقی را دیر فهمیدی چه سود                        

   عشق دیرین گسسته تار وپود

گرچه آب رفته باز آید به رود                                

ماهی بیچاره اما مرده بود     

[gasem][چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391][22:17][]
درباره

این وبلاگ رو با تمام احساساتم تقدیم بـﮧ صاحب چشمانے
مے کنم
کـﮧ آرامش قلب منـﮧ و صداش دلنشین ترین ترانـﮧ واسـﮧ منـﮧ.
از بودنت برام عادتے ساختے که بے تو بودن رو باور ندارم
چـﮧخوب شد کـﮧ بـﮧ دنیا آمدے
و چـﮧخوب تر شد کـﮧ دنیاے
من شدے
همیشـﮧ بدون کـﮧ تا ابد دوستت دارم.


ܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨ

I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U

I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U

I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U ㋡ I♥U


.......♥
...........♥
...............♥
...................♥
.........................♥
............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
...............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
..................♥
.............♥
.....♥
...♥
سایه ها
انگار حرف می زنند
این روزها
سایه من ؛ همدم تنهایی ام شده است

.......♥
...........♥
...............♥
...................♥
.........................♥
............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
...............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
..................♥
.............♥
.....♥
...♥

خــدايا يک مــرگ بدهکــارم و هزار آرزو طلــبکار. . .
خســــته ام. . .
يا طلبــم را بده يا طلــبت را بگير....!!!


حالا که رفته ای
مرد شده ام !
بسته بسته سیگار می کشم
تا تو را دود کنم
در خیال خسته ام !

موضوعات
برچسب ها
نويسندگان
آرشيو مطالب
پيوندهاي وبلاگ
طراحي
ديگر امکانات

دریافت کد موزیک آنلاین

سیب تم

کد متحرک سازی عنوان وبلاگ


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما


نایت نما

>